Overfylling er en kilde til forurensning med medfølgende kostnader for opprensing. Dette kan enkelt forhindres med utstyr for overfyllingsvarsel eller -vern.

Det norske regelverket skiller mellom overfyllingsvarsel (lyd- og/eller lyssignal) og overfyllingsvern som i tillegg til varsel inkluderer funksjon for automatisk avstenging av væskestrømmen. Atmosfærisk tank som fylles ved fast tilkopling skal være utstyrt med overfyllingsvarsel. For tank hvor oppfyllingshastigheten er høy eller hvor konsekvensen ved overfylling er stor skal det monteres overfyllingsvern (Forskrift for håndtering av farlig stoff §15).  

Vi selger overfyllingsvarsel og -vern fra FAFNIR GmbH. Dette inkluderer sensorer for varsling med lyd og lys, samt elektrisk signal for avstengning av pumpe eller ventil på tankbilen. Overfyllingsvarsel og -vern kan kombineres med enkelte typer nivåmålere.