En rekke forskrifter setter krav til sikkerhet ved tanklagring og håndtering av farlig og brennbar væske, f.eks. tiltak mot lekkasje og overfylling (Forurensningsforskriften kap. 1 og 18 og Forskrift om håndtering av farlig stoff). I tillegg kommer regelverket om brann- og eksplosjonsvern. S. Ellingsen AS forhandler utstyr for økt sikkerhet og bedrer logistikken for din lagring og håndtering av farlig væske.

  • Lekkasjevarsling
  • Overfyllingsvern
  • Feilfyllingsvern
  • Alarm og overvåking av oljeutskillere
  • Nivåmåling og lagerstyring

 


Les mer om Miljødirektoratets «Veiledning til tankforskriften».