Lekkasjeindikator / lekkasjeindikatorteknologi sikrer et rent og ubelastet miljø

SGB har oppdatert sin hjemmeside. Her er mye god informasjon, også på norsk. Ta kontakt med oss om spørsmål rundt lekkasjevarsling, produkter, service og priser. Vi arranger også kurs for eiere og servicefirma etter behov. Her står det kommer nytt materiell. 

Sjekk SGB sin hjemmeside her.

 

Lekkasjeindikatorer for tanker og rørledninger

√ Over- og undertrykk lekkasjeindikatorer og lekkasjeindikatorenheter til dobbeltveggede beholdere og rørledninger.

√ Lekkasjeindikatorsystemer som avgir alarm før det kan oppstå en miljøforurensning.

√ En velprøvd og sikker teknologi for overvåking av beholdere og rør.

√ Lekkasjesonder for overvåking av oppsamlingskamre, kuppelsjakter og pumpesumper.

Lekkasjeindikatorer og lekkasjedetektorer

Lekkasjeindikatorer, lekkasjevarslingsenheter og  lekkasjesonder fra SGB​ GmbH gir markedets høyeste miljøvernsikkerhet. Et lekkasjeindikatorsystem består av lekkasjedetektor, lekkasjeindikator og eventuelt en lekkasjesonde. Systemet overvåker dobbeltveggede beholdere og dobbeltveggede rør på en pålitelig og sikker måte.

Lekkasjeindikatorsystemer fra SGB GmbH er laget i samsvar med kravene i DIN EN 13160, har TÜV-godkjente lekkasjedetektorer og lekkasjeindikatorenheter, og gir markedets høyeste kvalitet og pålitelighet.

Flere millioner beholdere og rør overvåkes permanent for lekkasjer rundt i verden i dag med SGB's lekkasjevarslingssystemer. SGB lekkasjeindikator har vært en anerkjent merkevare i over 50 år.