Lekkasjeindikator / lekkasjeindikatorteknologi sikrer et rent og ubelastet miljø

SGB har oppdatert sin hjemmeside. Her er mye god informasjon, også oversatt til norsk. Ta kontakt med oss om spørsmål rundt lekkasjevarsling, produkter, service og priser.

Vi arranger kurs for tankeiere og servicefirma etter behov og avtalt pris.  Vi har det riktige verktøy for salg og utleie.

Det er mange ord og begrep som brukes om tanker / beholdere / sisterner og lekkasjeovervåking.

Nedenfor et forsøk på å tydeliggjøre:

Tank eller beholder, dobbeltvegget
har en ekstra vegg (minst opp til høyden på det tillatte fyllingsnivået). Spalten eller mellomrommet er egnet som overvåkingsrom.

Tank eller beholder, enkeltvegget, med lining
har en pose i tanken (minst opp til høyden på det tillatte fyllingsnivået). Spalten eller mellomrommet er egnet som overvåkingsrom.

Eksempel på produsent av lining er firma Fenotec GmbH, link til deres hjemmeside her  https://www.fenotec.eu/en

Her er også videoer som viser hvordan lining produserer/installeres.

Tank eller beholder, flat bunn
har et dobbelt gulv eller en kledning/lining i bunnen. Spalten/mellomrommet er egnet som overvåkingsrom.

Trykklekkasjeindikator
utløser alarmen ved ikke-tillatt trykkfall.

Lekkasjeindikator/lekkasjevarslingsenhet
består av elektriske, elektroniske og pneumatiske komponenter og regulerer/overvåker et forhåndsbestemt driftstrykk i lekkasjeindikatorsystemet. Den indikerer ikke-tillatte trykkendringer (lekkasjer) optisk og akustisk, evt. også med sensorer i sugeledningen til lekkasjeindikatoren.

 

Sjekk SGB sin hjemmeside her.

 

Lekkasjeindikatorer for tanker og rørledninger

√ Over- og undertrykk lekkasjeindikatorer og lekkasjeindikatorenheter til dobbeltveggede beholdere og rørledninger.

√ Lekkasjeindikatorsystemer som avgir alarm før det kan oppstå en miljøforurensning.

√ En velprøvd og sikker teknologi for overvåking av beholdere og rør.

√ Lekkasjesonder for overvåking av oppsamlingskamre, kuppelsjakter og pumpesumper.

Lekkasjeindikatorer og lekkasjedetektorer

Lekkasjeindikatorer, lekkasjevarslingsenheter og  lekkasjesonder fra SGB​ GmbH gir markedets høyeste miljøvernsikkerhet. Et lekkasjeindikatorsystem består av lekkasjedetektor, lekkasjeindikator og eventuelt en lekkasjesonde. Systemet overvåker dobbeltveggede beholdere og dobbeltveggede rør på en pålitelig og sikker måte.

Lekkasjeindikatorsystemer fra SGB GmbH er laget i samsvar med kravene i DIN EN 13160, har TÜV-godkjente lekkasjedetektorer og lekkasjeindikatorenheter, og gir markedets høyeste kvalitet og pålitelighet.

Flere millioner beholdere og rør overvåkes permanent for lekkasjer rundt i verden i dag med SGB's lekkasjevarslingssystemer. SGB lekkasjeindikator har vært en anerkjent merkevare i over 50 år.