SENTS  - Fjernstyrt tankpeilesystemLøsningside 2.png

Løsning som benytter kjent mobilnett- teknologi for måling av væskenivå over internett. Enkel og rask montering, uten kostbar trekking av kabler!

Leverandørens fordeler

Bedring av logistikken
Optimal benyttelse av lagerkapasiteten
Bedre kundetilknytning
Redusert CO2- utslipp

Hardware

10 års batterikapasitet, eller sterkstrøm-tilførsel
Rask og enkel installasjon
Robust design for utendørs og innendørs installasjon
Ingen sterkstrøm installasjon
Lokal RF (radiofrekvens) for å overvåke flere tanker/ målere på et lokalt område

Tankeiers fordeler

Slutt på manuell peiling i all slags vær
Mottar jevnlig og riktig data for å bedre planlegging av innkjøp av  drivstoff
Unngår stopp på grunn av manglende drivstoff
Senker kapitalkostnadene

Software

Tilgang til data via vanlig internett
Søker opp og filtrerer funksjoner for å se ønsket data
√ Grafisk presentasjon av historiske data presentert per uke, måned og år
Eksporterer data filer både i .xls og .csv format
Få oversikt over ekstra informasjon slik som forbruk og antatt bestillingsdato

Hvordan det virker

1. En telemetrisk modul og en sensor blir installert ved tanken
2. Væskenivået blir sendt via sms til en sentral database, som automatisk omgjør data fra hver tank
3. Brukeren få sikker tilgang til nivået og andre data via internett

Løsningsside

Løsningsside grafer